Rymden - öppen för fred eller krig?
Satelliter förmörkar himlen och kan skapa krig i rymden.
Den här skriften - med helt nytt och hittills mindre känt innehåll - vill penetrera vad som rör sig ovanför ditt  - och allas våra hulvuden. Den vill visa hur rymden utnyttjas av främst de tre stora rymdmakterna Förenta staterna, Ryssland och Kina. Alla tre använder nämligen rymden för att rusta för krig! Inte minst visar sig detta i aktionerna nu  över Syrien. 

Boken kommer ut på marknaden nu hösten 2018, omfattar 120 sidor med text och bilder av de senaste prylarna som används, både satelliter och drönare, de obemannade flygplanen.
Vet du att mer än 25 000 satelliter - och rymdskrot - finns svävande runt vårt klot? Av dessa satlliter kan ett tusental vara utrustade med vapen!
Vet du avståndet från jordytan rakt upp till tyngdlöshet? jo, ungefär som sträckan mellan Stockholm och Norrtälje, ungefär 80 km.
Vet du att nu försöker ett företag sända iväg en bil till Mars?

Satellit, vad är det?
Vad är rymdstation?
Vad är drönare?

Används rymden av militärer?
Var finns uppskjutningsstationer?
Var finns nedladdningsutrustningar?

Vilken betydelse har Sverige och Norden?
Vilka reella hot finns i dag i rymden?
Vad gör hackare i cyberrymden?

Boken heter

Rymden - öppen för fred eller krig?