MOVE Publications år 2021:

  Krigsmaskinen
  Bankcentralen
  Rymden
  Trottoaren 


I januari 2021 utkommer en särpräglad, mycket aktuell och intressant bok:
  "Bankcentralen"
    eller
    Vi tar inte kontanter


En världsordning styrd av privat kapital.. 817 sidor.
 
Vi läser baksidestexten:
Henry Ford, den mäktige bilproducenten, fann det finansiella systemet i USA högst märkligt, men han lär ha tjänat bra ändå:
 
”Det är tur att folk inte förstår vårt banksystem och vårt monetära system, för om de skulle förstå det, tror jag att det skulle bli revolution.”
 
När Federal Reserve System, med den nordamerikanska centrala banken är privatstyrd, innebär det följaktligen att andra av denna bank beroende eller lydande organ också är inrättningar styrda av privata intressen. Även i andra länder. Även i Sverige.
Detta är denna boks centrala och häpnadsväckande budskap. Världen styrs av privat, ansamlat kapital. Inte av FN, inte av regeringar. Inte ens den nordamerikanska.
Regeringar kan ange separata ordnings- och handlingsregler – räntelägen tex. - för sina respektive centrala banker (för marknadsbankerna och folket), men direktiven, anvisningarna, trycket, räntestyrningen, fondförvaltningens alla vägar styrs utifrån, ovanifrån. Från väst. Från FRS. Som vi skall se i denna skrift, från något som vi härmed kan kalla Superclass, Capitalist Class eller Super Elite eller något liknande, men vi väljer SuperGongo. Det är vad som hände i Förenta staterna inför första världskrigets början, som blir avgörande och styrande för den globala bankverksamheten, den dominerande västliga som vi lever under eller inuti, fram till i dag och i fortsättningen. Läs här och lär historien!
Vi i Sverige blir i dag, i nådens år 2021, snart helt beroende av bankkort ”Tyvärr, vi tar inte kontanter här”. Skylten möter oss på fler och fler ställen. Varför försvann vårt sedeltryckeri?
259 kr är riktpriset 180 kronor och frakten för 79 kronor. Swisha direkt 259 kr till MOVE publications på 070-564 06 30 och boken kommer inom ett par dagar. Ange ditt namn och leveransadress.
 

Berndt A. Paulsson om "Krigsmaskinen":

Min tidigare bok hade titeln
"En obekväm politisk sanning" och kom ut 2014.
Den  finns fortfarande att köpa i handeln, men jag rekommenderar den nya utgåvan "Krigsmaskinen", som är ute på marknaden från 2018. Boken finns att köpa - eller låna och efterfråga i alla bibliotek i Sverige.

Hur var boken obekväm?

Ja, det finns en obekvämlighet för många USA-älskare i Sverige, många som gjort sig ekonomiskt och militärt beroende, som nödgas inse att man satsar intressen på fel häst i världens race mot ett långsiktigt mål av fredlig samvaro. Kuskarna där på hästryggen avlöser varandra, de senaste heter Trump och Biden, men klarar inte att tygla djuret. Kraften bakom - i samhällssystemet -  är en svårstoppad, grotesk maskin, ett gigantiskt nätverk av vapenproducenter, bankväsende och lydiga medier.

MEN OBSERVERA!

Den tidigare boken, "En obekväm politisk sanning", har nu genomgående bearbetas till en helt uppdaterad och tidsaktuell version.

Boken har titeln "Krigsmaskinen",
Med våld, vapen och egen valuta skall världen erövras.
Boken är unik och ger hela 964 sidor intensiv och mycket lärorik nultidsorientering! Detta är den absolut bästa uppslagsboken om nutida internationell politik!

Välkommen att beställa! Från Adlibris, från Bokus  eller med  direkt köp i bokhandeln eller från förlaget MOVE Publications.även här 259 kronor till 070-564 0630 och boken kommer efter ett par dagar om Postnord inte sover.
Swisha 


MOVE Publications Odenvägen 7, 18132, Lidingö
070-5640630 eller a.berndt@telia.com

Om "En obekväm politisk sanning" som föregångare till "KRIGSMASKINEN":

 ...Boken vänder sig till en kunnig samhällsintresserad allmänhet med intresse för USA:s utrikespolitik. Den omfattande litteraturlistan och förteckningen på organisationer och personer, delvis med kommentarer, underlättar fortsatta studier.
Lektör Christer Olsson, BTJ Häftepos 14105088.
 


"Rymden"

Är rymden öppen för fred eller för krig?

Under 2021 kommer en nyskapande, mycket värdefull skrift med arbetsnamnet "Rymden - öppen  för fred eller krig?" och beskriver lärorikt satelliternas och drönarnas uppgifter i rymden för dem som har haft råd och särskilt intresse av att sända upp dem. Visste du att där finns minst 25 000 satelliter och delar som snurrar runt jorden och att  - minst - 1000 av dem har militär apparatur för att möjliggöra spaning och anfall? Mot andra satelliter, mot rymdstationer och mot mål på jordytan!
Förbjud !  Kan vi säga, men nästa världskrig kommer att styras från rymden!
 

Bildspel över liv och död i t.ex. Syrien år 2018, 2019, 2020. .
Aktioner och inblandade parter må diskuteras.
Men vackert är det inte.

                                                                                                 FRÅN ÖST - MOT VÄST

                                                                                                 FRÅN VÄST - MOT ÖST

Det sitter en gud i det blåaste höga - och blickar neråt jorden på djurens besvär:
`Nej titta, mina maskar, de krälande tröga, de har skaffat sig kanoner, de döda med gevär,
De ha ändrats mycket redan, de ha titlar och namn - det är tider sen de avlades i ursprungets famn.

Det är tider sen jag skapte dem att älska och äta, sen jag gjorde dem av stoft efter belätet mitt -
Nu tävla de med djävlarna i konsten att träta, nu bråka de om honorna, om mitt och om ditt
Det bullrar, det flammar, det är byar i brand, det luktar blod, det jämrar sig från svartbrända land.

Dan Andersson  /  "Krig" ur Samlade dikter.

   "Trottoaren"

Som det grekiska samhället i dag,
halshugget av globalt bankväsende,
utarmat på egen gemensam kraft,
medan gräsrötter söker livnära sig
efter fattig förmåga.


Utkommer under 2021.