MOVE Publications. Utgivning:

"
Krigsmaskinen"

Därefter tiil försäljning på Adlibris, Bokus, bokhandeln eller direkt från förlaget.


Är rymden öppen för fred eller för krig?

Under 2020 kommer en nyskapande, mycket värdefull skrift med arbetsnamnet "Rymden - öppen  för fred eller krig?" och beskriver lärorikt satelliternas och drönarnas uppgifter i rymden för dem som har haft råd och särskilt intresse av att sända upp dem. Visste du att där finns minst 25 000 satelliter och delar som snurrar runt jorden och att  - minst - 1000 har militär apparatur för att möjliggöra spaning och anfall? Mot andra satelliter, mot rymdstationer och mot mål på jordytan!
Förbjud !  Kan vi säga, men nästa världskrig kommer att styras från rymden!
 

Berndt A. Paulsson


Min tidigare bok hade titeln
"En obekväm politisk sanning" och kom ut 2014.
Den  finns fortfarande att köpa i handeln, men jag rekommenderar den nya utgåvan "Krigsmaskinen", som är ute på marknaden från 2018. Boken finns att låna och efterfråga i alla bibliotek i Sverige.

Hur var boken obekväm?

Ja, det finns en obekvämlighet för många USA-älskare i Sverige, många som gjort sig ekonomiskt och militärt beroende, som nödgas inse att man satsar intressen på fel häst i världens race mot ett långsiktigt mål av fredlig samvaro. Kuskarna där på hästryggen avlöser varandra, den senaste heter Trump, men klarar inte att tygla djuret. Kraften bakom - i samhällssystemet -  är en svårstoppad, grotesk maskin, ett gigantiskt nätverk av vapenproducenter, bankväsende och lydiga medier.

MEN OBSERVERA!

Den tidigare boken, "En obekväm politisk sanning", har nu genomgående bearbetas till en helt uppdaterad och tidsaktuell version.

Den  nya boken har titeln "KRIGSMASKINEN",
Med våld, vapen och egen valuta skall världen erövras.

Boken är unik och ger hela 964 sidor intensiv och mycket lärorik nultidsorientering! Den bästa uppslagsboken om nutida internationell politik!

Välkommen att beställa! Från Adlibris, från Bokus  eller med  direkt köp i bokhandeln eller från förlaget MOVE Publications.

MOVE Publications Odenvägen 7, 18132, Lidingö
070-5640630 eller a.berndt@telia.com

Om "En obekväm politisk sanning" som föregångare till "KRIGSMASKINEN":

 ...Boken vänder sig till en kunnig samhällsintresserad allmänhet med intresse för USA:s utrikespolitik. Den omfattande litteraturlistan och förteckningen på organisationer och personer, delvis med kommentarer, underlättar fortsatta studier.
Lektör Christer Olsson, BTJ Häftepos 14105088.

Bildspel över liv och död i t.ex. Syrien år 2018. Aktioner och inblandade parter må diskuteras.
Men vackert är det inte.

                                                                                                 FRÅN ÖST - MOT VÄST

                                                                                                 FRÅN VÄST - MOT ÖST

Det sitter en gud i det blåaste höga - och blickar neråt jorden på djurens besvär:
`Nej titta, mina maskar, de krälande tröga, de har skaffat sig kanoner, de döda med gevär,
De ha ändrats mycket redan, de ha titlar och namn - det är tider sen de avlades i ursprungets famn.

Det är tider sen jag skapte dem att älska och äta, sen jag gjorde dem av stoft efter belätet mitt -
Nu tävla de med djävlarna i konsten att träta, nu bråka de om honorna, om mitt och om ditt
Det bullrar, det flammar, det är byar i brand, det luktar blod, det jämrar sig från svartbrända land.

Dan Andersson  /  "Krig" ur Samlade dikter.